سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
آبرویت نریخته ماند تا خواهش آن را بچکاند ، پس بنگر که آن را نزد که مى‏ریزى . [نهج البلاغه]